Ochrona żółwi

10 maja 2015

Ochrona żółwi Żółwie należą do zwierząt, którym grozi wymarcie. Wyjątkowo smaczne mięso niektórych gatunków, hobbystyczne połowy, zjadanie młodych żółwików przez ptaki, to powody które sprawiły, że niewielka ilość żółwi dożywa późnego wieku. Powołana do ratowania gatunku Międzynarodowa Organizacja Ochrony Żółwia wiele już zrobiła. Prowadzone są sztuczne wylęgarnie hodowla młodych żółwi. Na wolność wypuszczane są dopiero już dorosłe i silne osobniki. W wielu państwach występuje całkowita ochrona tych zwierząt i zakaz ich wywozu. Natomiast konwencją CITES )Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem) objęte są następujące gatunki: żółw stepowy, żółw mauretański, żółw egipski, żółw grecki, żółw obrzeżony i żółw egipski. Handel tymi gatunkami zarówno pomiędzy państwami unii, jak i międzynarodowy może mieć miejsce, jedynie na podstawie specjalnych dokumentów. Szacuje się, że nielegalny handel przynosi do Polski kilka tysięcy żółwi. Żółwie te często możemy spotkać w sklepach zoologicznych lub na giełdach i targach, albo w ofercie internetowej.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes